Dhais, na Semana Verde de Galicia, do 6 ao 9 de Xuño